Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 (kỳ 2)

Ngày 31/5/2024, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 (kỳ 2). Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì phiên họp.

 

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp kỳ này, các đại biểu nghe và cho ý kiến vào 12 nội dung do 8 cơ quan trình. Trong đó, phiên họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận nội dung dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình KTXH trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông - Xuân ước đạt hơn 48.200ha, tiến độ xây dựng nông thôn (XDNTM) mới được đảm bảo, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh (tính đến ngày 23/5/2024) được trên 22 tỷ USD, toàn tỉnh thu hút khoảng 2,97 triệu lượt khách du lịch, đạt 73,2% kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), khởi công dự án (DA) được tập trung triển khai thực hiện, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước được hơn 4.400 tỷ đồng, đạt 60,2% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm tích cực, công tác an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh, tiến độ XDNTM, các chương trình, đề án, chính sách thực hiện Luật Đất đai, điều hòa các chỉ tiêu sử dụng đất, kế hoạch tuyển dụng giáo viên, chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, nắm bắt, xử lý các thông tin xấu độc trên mạng xã hội…

Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt, lĩnh vực. Cụ thể, vốn đầu tư công (ĐTC) được chủ động phân bổ chi tiết ngay từ đầu năm, đạt tỷ lệ 99,5%, thu ngân sách đạt kết quả tích cực, thành lập mới trên 470 doanh nghiệp, đạt 78,6% kế hoạch, các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính cơ bản tăng so với năm 2023... Đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như: tốc độ tăng GRDP của tỉnh còn đạt thấp, sản xuất kinh doanh, đời sống của Nhân dân phục hồi còn chậm, một số khoản thu thuế chưa đạt tiến độ đề ra, tiến độ GPMB các DA còn chậm, vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ công chức còn xảy ra…

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm, tập trung cao độ, chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh để nâng cao chỉ số GRDP của tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050, đẩy mạnh triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và các DA đầu tư xây dựng cơ bản, phát huy hiệu quả vốn đầu tư, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, nhất là với các DA trọng điểm của tỉnh, quan tâm thực hiện tốt công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến người dân và doanh nghiệp, tập trung kiểm tra, rà soát đối với các DA đầu tư ngoài ngân sách nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định, chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các kỳ họp của HĐND tỉnh… Trên cơ sở ý kiến đóng góp bằng văn bản cũng như ý kiến tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, đồng thời cập nhật tình hình, số liệu để hoàn thiện dự thảo báo cáo chậm nhất vào ngày 8/6/2024 gửi UBND tỉnh xem xét.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến và cơ bản nhất trí với các nội dung Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch ĐTC 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí yêu cầu, các cấp, các ngành, các huyện tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ thi công, GPMB các công trình, DA, tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm vướng mắc. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN), bảo đảm thu đúng thu đủ, thu kịp thời vào NSNN, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu gian lận thương mại. Tăng cường công tác giải ngân vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch và nhiệm vụ chi năm 2024… Đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến, tiếp tục cập nhật số liệu thường xuyên, kịp thời, hoàn thiện trình dự thảo theo quy định.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đóng góp ý kiến tại phiên họp

 

Tiếp đó, các đại biểu cũng thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Các đại biểu cho ý kiến về mức thu, đối tượng thu phí, quy định thu đối với các khu di tích, danh thắng cụ thể. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đối tượng miễn giảm phí thăm quan là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh sinh viên, người có công, thống nhất với mức thu phí theo dự thảo Nghị quyết là 10.000 đồng đối với trẻ em dưới 16 tuổi; 20.000 đồng đối với người lớn từ đủ 16 tuổi trở lên, chỉ quy định thu phí đối với khu di tích danh thắng Nhị - Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc thành phố Lạng Sơn; Di tích danh lam thắng cảnh Đồng Lâm, xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng; Đối với các khu di tích, danh thắng khác căn cứ vào tình hình thực tế trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định có thu phí hay không.

 

Đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đóng góp ý kiến tại phiên họp

 

Phiên họp cũng thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo Tờ trình của của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của các đại biểu, cần xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn từ 2024 – 2030, rà soát cập nhật các văn bản đã ban hành của tỉnh về nội dung này để đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ sát với thực tiễn của địa phương, bổ sung nội dung kết cấu của báo cáo, đề ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, hoàn thiện dự thảo trình theo quy định.

Trong chương trình phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các nội dung quan trọng khác như: dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định Bộ tiêu chí xã NTM, Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, Bộ tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025; quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”,“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh…/.

 

Khánh Ly

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết