Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”

Sáng 29/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới hơn 300 điểm cầu với trên 21.000 cán bộ, công chức, đảng viên tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động”. Trong đó tập trung phân tích về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Báo cáo viên quán triệt các chuyên đề tại hội nghị

 

Tiếp đó, báo cáo viên đã quán triệt nội dung bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó tập trung vào 3 phần chính gồm: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạnh vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn của Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời phát hiện, giới thiệu những cách làm sáng tạo, kinh nghiệm hay, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những nhân tố tích cực từ cơ sở; kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhằm kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề cần quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đối với các nội dung trọng tâm, đột phá được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định để lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

 

Thùy Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết