Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1876/VP-KT, ngày 23/4/2024).

Ảnh minh họa, nguồn Internet

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đó đề cao trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tăng cường phối hợp với  chính quyền địa phương, gia đình thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có các giải pháp hiệu quả nhằm giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 11/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 19/10/2022 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhằm từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong toàn dân; kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông và người dân./.

Hoàng Loan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật