Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Lũng Vài - Bình Độ - Tân Minh đoạn từ Km12 - Km20, huyện Tràng Định
Số hiệu 584/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---