Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (Giai đoạn 1), tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 339/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---