Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng 04 phòng học Điểm trường Hua Kiều thuộc Trường Mầm non xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 407/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---