Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Phê duyệt kế hoạch sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi địa phương năm 2024
Số hiệu 220/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---