Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Đề án đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 362/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---