Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm, thành phần làm việc theo Giấy mời số 80/GM-UBND ngày 02/3/2024 của UBND tỉnh
Số hiệu 103/TB-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---