Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời dự họp xem xét tình hình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 109/GM-UBND Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Thông báo, giấy mời UBND tỉnh Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---