Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 1211/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm QĐ công bố DMTTHC 2 nhóm lien thong , Phụ lục liên thông 02 nhóm TTHC
Mô tả ---