Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày bắt đầu: 09/01/2024

Ngày kết thúc: 09/02/2024

Số lượt xem: 39

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu