Là huyện miền núi của tỉnh Lạng Sơn (cách thành phố Lạng Sơn 85 km về phía Tây Nam), có tổng diện tích khoảng 69.786 ha. Dân số: Năm 2019 là 71.967 người, với nhiều dân tộc cùng sinh sống gồm: Tày, Nùng, Dao, Kinh, Mông...
 

Huyện Bắc Sơn có 17 xã, 01 thị trấn, phía Tây tiếp giáp huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên), phía Nam giáp huyện Hữu Lũng, phía Bắc giáp huyện Bình Gia, phía Đông giáp huyện Văn Quan.

Website: https://bacson.langson.gov.vn