Nằm ở phía Tây - Nam của tỉnh Lạng Sơn, với diện tích tự nhiên là 806,74 km2. Phía Bắc giáp huyện Văn Quan và huyện Bắc Sơn, phíaTây giáp tỉnh Thái Nguyên, phía Tây Nam và Nam giáp tỉnh Bắc Giang, phía Đông giáp huyện Chi Lăng và huyện Lục Ngạn, Lạng Giang tỉnh Bắc Giang.

 

Huyện Hữu Lũng có 26 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn Hữu Lũng và 25 xã, với tổng dân số trên địa bàn huyện năm 2019 là 121.735 người. Có 07 dân tộc chủ yếu cùng chung sống hoà thuận là Nùng, Kinh, Tày, Dao, Hoa, Cao Lan, Sán Dìu...;  

 

Hữu Lũng có khá nhiều di tích đình, đền, chùa như Đền Bắc lệ (xã Tân Thành); Đền Quan Giám Sát, Đến Chầu Lục (xã Hòa Lạc); Chùa Cã (xã Minh Sơn); Đền Suối Ngang (xã Hòa Thắng); Đền Phố Vị (xã Hồ Sơn); Đền Chúa Cà Phê, Đền Voi Xô (xã Hòa Thắng); Đền Ba Nàng (xã Cai Kinh); lễ hội Chò Ngô (xã Yên Thịnh)... và  có nhiều địa danh, thắng cảnh trên địa bàn như Mỏ Heo, xã Đồng Tân (có suối với phong cảnh đẹp); các xã Yên Thịnh, xã Hữu Liên môi trường và phong cảnh đẹp, có nhà sàn, suối nước, rừng cây; xã Tân Lập có hang Dơi, hang Thờ, hang Đèo Thạp; xã Thiện Kỳ có hang Rồng...

 

Website: https://huulung.langson.gov.vn