Nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lạng Sơn, theo thống kê đất đai của huyện năm 2010 tổng diện tích tự nhiên của huyện là 63.427,06 ha, phía Bắc của huyện là ranh giới quốc gia với CHND Trung Hoa, phía Tây Bắc giáp với huyện Văn Lãng, phía Tây và Tây Nam giáp với các huyện Văn Quan và Chi Lăng, phía Nam và Đông Nam giáp với các huyện Chi Lăng, Lộc Bình.

 

Huyện có 23 đơn vị hành chính gồm hai thị trấn là Đồng Đăng, thị trấn huyện lỵ Cao Lộc và 21 xã. Theo số liệu thống kê dân số của huyện Cao Lộc năm 2019 là 79.873 người, với 05 dân tộc chính gồm: Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa.

 

Huyện Cao Lộc có trên 75 km đường biên giới với Trung Quốc, có 2 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Ga Đồng Đăng, có các cặp chợ biên giới quan trọng, có các trục giao thông đường bộ và đường sắt quốc tế, quốc lộ 1A, 1B, 4B, 4A liên kết với tất cả các huyện , với Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ.

 

Website: https://caoloc.langson.gov.vn