Là huyện vùng cao miền núi, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn 75km, theo hướng Tây Bắc. Huyện có tuyến quốc lộ 1B đi từ thành phố Lạng Sơn sang thành phố Thái Nguyên, tuyến đường 226, 279 nối liền với các huyện Bắc Sơn, Tràng Định, Văn Quan, Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) và huyện Na Rì (Bắc Kạn)

 

Bình Gia có 5 dân tộc chính là: Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa cùng sinh sống, với tổng dân số năm 2019 là 52,689 người. Nền văn hoá cơ bản của Bình Gia là nền văn hoá Nùng - Tày, toàn huyện hiện có 3 di tích khảo cổ cấp quốc gia (hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai và hang Kéo Lèng).

 

Website: https://binhgia.langson.gov.vn