Quy định chính sách đặc thù khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2030

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 20/06/2023

Số lượt xem: 15

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu