Lấy ý kiến nhân dân danh sách tập thể đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 14/03/2023

Số lượt xem: 9

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu