Dự thảo Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức tủ lạnh bảo quản vắc xin trong tiêm chủng mở rộng cho tuyến xã và các điểm tiêm chủng tại bệnh viện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Y tế

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 23/03/2023

Số lượt xem: 3

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu