Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Dự thảo Quyết định Quy định số lượng thành viên, số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Công an tỉnh

Ngày bắt đầu: 07/06/2024

Ngày kết thúc: 07/07/2024

Số lượt xem: 15

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu