Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày bắt đầu: 20/10/2023

Ngày kết thúc: 20/11/2023

Số lượt xem: 21

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu