Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 04/09/2023

Số lượt xem: 7

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu