Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 10/06/2023

Số lượt xem: 11

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu