Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án xây dựng, quản lý, khai thác, bảo trì cầu trên đường giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2024-2030

Cơ quan soạn thảo: Sở Giao thông vận tải

Ngày bắt đầu: 18/10/2023

Ngày kết thúc: 18/11/2023

Số lượt xem: 8

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu