Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 27/02/2023

Số lượt xem: 5

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu