Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan soạn thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 02/09/2023

Số lượt xem: 13

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu