Danh sách tập thể đề nghị khen thưởng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (Công Ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn)

Cơ quan soạn thảo: Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu: 02/11/2023

Ngày kết thúc: 14/04/2023

Số lượt xem: 6

Góp ý: 0

noData
Không có dữ liệu