Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vắc xin tiêm phòng bệnh cho gia súc và thuốc sát trùng trong chăn nuôi năm 2024
Số hiệu 839/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---