Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống nền tảng phục vụ sản xuất nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 734/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 19/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---