Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (Giai đoạn II), thành Phố Lạng Sơn
Số hiệu 961/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 29/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---