Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa trụ sở cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 787/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---