Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
Số hiệu 882/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/05/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---