A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022

UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022 (Công văn số 924/UBND-KT, ngày 17/7/2023).

UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022 (Công văn số 924/UBND-KT, ngày 17/7/2023).

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

 

Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 08/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được ban hành, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở; nâng cao chất lượng thẩm định xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021 – 2025.

 

Các sở, ngành phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá kết quả theo bộ tiêu chí ban hành theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND, xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2023; phối hợp đôn đốc, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 303/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực cho các địa phương, các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao trước năm 2022 để thực hiện bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND; tổng kết việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời khẩn trương hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các nhà văn hóa và khu thể thao đủ điều kiện được cấp.

 

Thùy Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết