Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 22/4 đến ngày 28/4/2024)

Họp Uỷ ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2024; Tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt phục vụ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2024; Chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 17/4/2024 của Văn phòng Chính phủ; Chỉ đạo phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024; Chỉ đạo đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 115-CTr/TU ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản tại cơ quan, công sở trên địa bàn; Chỉ đạo tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5; Thực hiện công tác xử lý nợ bị rủi ro; Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị đẩy mạnh phát triển sản xuất áp dụng tiêu chuẩn chất lượng an toàn, cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2025; Quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc báo cáo triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu;Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Họp Uỷ ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2024

Ngày 26/4/2024, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Phiên họp kỳ này xem xét, cho ý kiến đối với 12 nội dung do 9 cơ quan trình.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý. Kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc ban hành văn bản này là cần thiết và đúng thẩm quyền. Sở Y tế rà soát, tiếp thu các ý kiến tham gia, trong đó cần lưu ý đánh giá thêm sự tác động của nghị quyết đối với các cơ sở y tế công lập, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh chậm ngày 10/5/2024.

Đối với Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2), cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Chi Lăng rà soát nội dung tăng tổng vốn đầu tư đảm bảo sát, đúng, bổ sung cơ cấu nguồn vốn; thống nhất phần điều chỉnh giải pháp kỹ thuật cần đưa vào Nghị quyết để bảo đảm tính logic. Đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Hội đồng thẩm định các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; tiếp tục tập trung cao độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để hoàn thành dự án trong năm 2024. Cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/5/2024 để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề.

Về Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Sau khi nghe các ý kiến góp ý, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, rà soát các văn bản của tỉnh đã ban hành, trong đó có các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến các chính sách xã hội để đưa vào Chương trình hành động bảo đảm thống nhất, đồng bộ; đồng thời rà soát lại một số nội dung cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, sát với thực tiễn của tỉnh. Cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 10/5/2024.  

Về Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức bao hàm cả trí thức trong hệ thống chính trị và đội ngũ trí thức ngoài xã hội. Các nội dung dự thảo phải gắn với điều kiện thực tiễn của tỉnh, trong đó rà soát phần mục tiêu, nhiệm vụ để bảo đảm thống nhất với các văn bản đã ban hành, nêu rõ các chỉ tiêu cụ thể về phát triển đội ngũ trí thức trong thời gian tới. Đồng thời lưu ý việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức bao hàm cả về chuyên môn, lý luận chính trị và phẩm chất đạo đức; quan tâm đến các chính sách để phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 10/5/2024.

Đối với Dự thảo Đề án thí điểm xã hội hoá phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn từ nay đến năm 2030. Kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là Đề án có ý nghĩa quan trọng, xuất phát từ yêu cầu xây dựng con người Lạng Sơn, đáp ứng cả về thể chất và tinh thần. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo nêu rõ tại đề án về phân bổ nguồn kinh phí ngân sách 30% và kinh phí xã hội hóa 70%; quan tâm phát huy vai trò của nhà trường và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân; rà soát lại bố cục, trong đó đánh giá thực trạng, hạn chế, mục tiêu và các giải pháp thực hiện Đề án. Cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề án để làm căn cứ tổ chức thực hiện, chậm nhất ngày 10/5/2024 trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Tại phiên họp lần này, các đại biểu cũng góp ý, cho ý kiến và thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện các nội dung dự thảo để trình theo quy định.

Tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt phục vụ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2024

Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo (Công văn số 75 /BATGT-VP, ngày 22/4/2024) về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt phục vụ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2024.

Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1742/VP-KT ngày 16/4/2024 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2024, Công văn số 62/BATGT-VP ngày 02/4/2024 của Ban ATGT tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường sắt, đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 70/BATGT-VP ngày 12/4/2024 của Ban ATGT tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ Lễ  30/4 - 01/5, các kỳ thi tuyển sinh và mùa du lịch hè năm 2024.

Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố có đường sắt đi qua, theo chức năng nhiệm vụ, địa bàn phụ trách chỉ đạo, kiểm tra rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời biển báo hiệu đường bộ còn thiếu, mất, hỏng tại các đường ngang do địa phương quản lý; tổ chức cảnh giới, chốt gác an toàn giao thông tại các lối đi tự mở có nguy cơ mất an toàn cao chưa thể rào, đóng được; tạo bề mặt bằng phẳng, êm thuận cho các phương tiện qua lại tại các lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp đảm bảo điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng đường sắt, đường bộ và phòng chống ùn tắc giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đường sắt.

Chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1876/VP-KT, ngày 23/4/2024) về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đó đề cao trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tăng cường phối hợp với  chính quyền địa phương, gia đình thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có các giải pháp hiệu quả nhằm giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 11/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 19/10/2022 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhằm từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong toàn dân; kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông và người dân.

Chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh (Công văn số 1876/VP-KT, ngày 23/4/2024).

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đó đề cao trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người tham gia giao thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường tăng cường phối hợp với  chính quyền địa phương, gia đình thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có các giải pháp hiệu quả nhằm giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 11/CTrPH-BCA-BGDĐT ngày 19/10/2022 giữa Bộ Công an với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025.

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhằm từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong toàn dân; kiểm tra, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông và người dân.

Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 17/4/2024 của Văn phòng Chính phủ

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1880/VP-KGVX, ngày 23/4/2024) về việc thực hiện Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 17/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao.

Sở Y tế (Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Lao tỉnh) chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông, cung cấp kịp thời, chính xác tình hình, các biện pháp phòng, chống và khả năng tiếp nhận điều trị người bệnh mắc Lao để nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong công tác phòng, chống và điều trị bệnh Lao trên địa bàn tỉnh; rà soát các nội dung tại Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh Lao phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời thường xuyên chỉ đạo việc rà soát và kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống Lao các cấp theo đúng quy định hiện hành.

Chỉ đạo phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1899/VP-KT, ngày 23/4/2024) về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1675/BXD-GĐ ngày 22/4/2024.

Theo đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến và yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai ở địa phương theo tài liệu hướng dẫn đã được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng; đối với công tác quy hoạch thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung các giải pháp ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu và quy hoạch đô thị, khu dân cư. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực đô thị đảm bảo việc chống ngập lụt khi mưa, lũ, thực hiện cắt tỉa xây xanh... Đối với các công trình đang khai thác, sử dụng yêu cầu người dân, chủ quản lý, chủ sử dụng thực hiện gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn nhà ở trước mùa mưa bão. Đối với công trình đang thi công xây dựng phải thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình. Đối với các công trình kết cấu dạng tháp  - trụ đặt tại các vị trí xung yếu, khu vực đông dân cư cần lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo trì, kiểm định chất lượng. Đối với các cột điện ly tâm bê tông cốt thép yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng và gia cường, giằng chống đối với trường hợp không đảm bảo chất lượng. Đối với các công trình hồ đập cần rà soát, kiểm tra, kiểm định an toàn hồ đập trước mùa mưa bão.

Chỉ đạo đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 531/UBND-KT, ngày 23/4/2024).

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp về tăng cường tiết kiệm điện, bảo đảm cung ứng điện, các nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện có hiệu quả, nhất là áp dụng các giải pháp tối ưu, ứng dụng công nghệ tự động, sử dụng năng lượng mặt trời, thay thế đèn tiết kiệm điện,… trong chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời, bảo đảm việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để bảo đảm an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động số 115-CTr/TU ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1877 /VP-KT, ngày 23/4/2024) về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 115-CTr/TU ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động số 115-CTr/TU, ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành các đề án, cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực để thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Chương trình hành động Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm thiết thực hiệu quả.

Theo Chương trình hành động số 115-CTr/TU ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hằng năm, phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể sau: kết nạp từ 1.500 hội viên nông dân mới trở lên; 100% cán bộ Hội Nông dân chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho từ 1.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho 1.500 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên; thành lập mới 20 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 11 chi hội nông dân nghề nghiệp; vận động từ 330 hội viên nông dân trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ thành lập mới 20 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 11 hợp tác xã nông nghiệp; có từ 45% số hộ nông dân trở lên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó từ 70% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; vận động từ 120 hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản tại cơ quan, công sở trên địa bàn

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1997/BCĐ-CQTT, ngày 24/4/2024) về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản tại cơ quan, công sở trên địa bàn.

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt một số khuyến cáo cơ bản về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở cơ quan, công sở, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự quản lý, bảo vệ tài sản; thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp cho cán bộ, công chức biết để nâng cao ý thức phòng ngừa; đề nghị cán bộ, công chức không để tiền, tài sản có giá trị tại cơ quan, công sở, nêu cao trách nhiệm bảo vệ tài sản của mình và của cơ quan.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Lực lượng Công an các cấp tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” ở từng cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, ý thức phòng ngừa, tự bảo vệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân; tổ chức tốt công tác đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong Nhân dân; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở và tái hòa nhập cộng đồng, người chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Chỉ đạo tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 (Công văn số 542/UBND-TH, ngày 24/4/2024).

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực trong những ngày nghỉ Lễ để giải quyết công việc, không để xảy ra ách tắc công việc, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân và tổ chức, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề quan trọng, cấp bách, phức tạp phát sinh vượt thẩm quyền; báo cáo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ quan, đơn vị trong dịp nghỉ Lễ, gửi UBND tỉnh trong sáng ngày 02/5/2024.

Thực hiện công tác xử lý nợ bị rủi ro

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hành chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chỉ đạo (Công văn số 13/CV-BĐD, ngày 24/4/2024) về việc thực hiện công tác xử lý nợ bị rủi ro.

Yêu cầu Chi nhánh NHCSXH tỉnh chỉ đạo phòng chuyên môn nghiệp vụ và Phòng giao dịch các huyện tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ theo đúng quy trình, đúng đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện xử lý rủi ro của các Phòng giao dịch thông qua kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề… để kịp thời chấn chỉnh các sai sót. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác các cấp phối hợp với NHCSXH các cấp phổ biến, tuyên truyền các quy định về xử lý nợ bị rủi ro đến các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, các tổ viên để nắm bắt, thực hiện.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các huyện, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, cá nhân, tổ chức có liên quan phối hợp với NHCSXH thực hiện tốt công tác rà soát, kiểm tra, thẩm định các khoản vay đề nghị xử lý nợ bị rủi ro theo đúng quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp cung cấp kịp thời các hồ sơ, giấy tờ thuộc thẩm quyền của đơn vị phục vụ cho công tác xử lý nợ rủi ro tại NHCSXH.

Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị đẩy mạnh phát triển sản xuất áp dụng tiêu chuẩn chất lượng an toàn, cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị đẩy mạnh phát triển sản xuất áp dụng tiêu chuẩn chất lượng an toàn, cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2025 (Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 25/4/2024).

Chỉ thị nêu rõ, tăng cường đẩy mạnh áp dụng các biện pháp tổ chức, quản lý sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng an toàn (VietGAP, GlobalGAP, HACCP, hữu cơ,...), phấn đấu đến năm 2025 đạt một số chỉ tiêu chính: Diện tích sản xuất được cấp chứng nhận áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp (NN) tốt và tương đương đạt khoảng 5.500 ha; tỷ lệ giá trị sản phẩm NN được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt hoặc tương đương đạt khoảng 10%, tương đương giá trị khoảng 684 tỷ đồng theo giá so sánh năm 2010. Diện tích đất nông lâm nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 0,5%, tương đương khoảng 2.170 ha, tăng so với hiện nay là 960 ha. Tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trong tổng sản phẩm phân bón được sản xuất và tiêu thụ đạt khoảng 10%. Diện tích cây trồng được cấp mã số vùng trồng đạt từ 1.400 - 1.500 ha; trung bình mỗi năm cấp thêm từ 20 - 30 mã số vùng trồng.

Để đạt được mục tiêu trên, Chỉ thị yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các địa phương: mở rộng diện tích áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng an toàn hữu cơ, gắn với thị trường tiêu thụ, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực, hình thành vùng hàng hóa tập trung, tổ chức thực hiện công tác thiết lập, quản lý mã số vùng trồng đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu. Phối với hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sản xuất, doanh nghiệp, cán bộ chuyên môn ở địa phương về các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, tuyên truyền, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thảo mộc, ít độc hại,… thay thế phân vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng an toàn, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi đạt hiệu quả kinh tế cao, an toàn, bền vững…

UBND các huyện, thành phố rà soát, quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu hàng hóa tập trung trên địa bàn, ưu tiên các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh, có thị trường tiêu thụ, huy động, lồng ghép tối đa các nguồn lực để hỗ trợ phát triển sản xuất áp dụng đồng bộ các tiêu chuẩn chất lượng an toàn, yêu cầu kỹ thuật. Triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ chứng nhận thực hành sản xuất NN tốt, cấp mã số vùng trồng theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh. Rà soát, xây dựng và triển khai kế hoạch cấp mới, duy trì các diện tích đã được cấp chứng nhận, tránh lãng phí nguồn lực khi phải chứng nhận lại từ đầu. Phối hợp triển khai công tác thiết lập, quản lý mã số vùng trồng đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu…

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển sản xuất NN áp dụng tiêu chuẩn chất lượng an toàn, cấp mã số vùng trồng trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường công tác chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này.

Quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 12/2024/QĐ-UBND, ngày 26/4/2024).

Quyết định này quy định phân cấp cấp phép xây dựng đối với công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, quy định phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

Phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng sau: Công trình xây dựng cấp đặc biệt; cấp I, cấp II (trừ các công trình cấp I, cấp II thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn). Công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.

Phân cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cấp giấy phép xây dựng các công trình xây dựng cấp I, cấp II tại: Các khu vực cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam, Hữu Nghị, Chi Ma, Pò Nhùng và các khu vực cửa khẩu khác được UBND tỉnh giao quản lý. Khu phi thuế quan, khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng, khu trung chuyển hàng hoá, khu chế xuất. Khu công nghiệp và các khu chức năng khác được UBND tỉnh giao quản lý.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2024 và thay thế Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Chỉ đạo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc báo cáo triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 2006/VP-KT, ngày 26/4/2024) triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 2730/VPCP-KTTH ngày 24/4/2024 về việc báo cáo triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu nói chung và quy định về phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng của các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, bảo đảm việc thực hiện thống nhất, xuyên suốt; căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu nói chung và quy định về hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, kết nối với cơ quan Thuế nói riêng theo đề nghị của Bộ Tài chính cùng với các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh giao trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 564/UBND-KT, ngày 28/4/2024) tăng cường công tác triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền (MTT) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế triển khai các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hóa đơn (HĐ). Triển khai chuyên đề rà soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất HĐ kịp thời cho người mua theo quy định. Phối hợp với cơ quan thuế để tuyên truyền, triển khai các giải pháp tăng cường quản lý HĐĐT và HĐĐT khởi tạo từ MTT theo quy định, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT khởi tạo từ MTT, nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng lấy HĐĐT một cách thuận tiện để tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện tuyên truyền tới người bán hàng và người mua hàng về lợi ích của HĐĐT khởi tạo từ MTT trong việc đáp ứng yêu cầu phải xuất HĐĐT thường xuyên, liên tục.

Cục Thuế tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức những quy định về HĐĐT nói chung và HĐĐT khởi tạo từ MTT nói riêng, lợi ích của việc sử dụng HĐĐT, HĐĐT khởi tạo từ MTT. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan rà soát cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai HĐĐT khởi tạo từ MTT, mở rộng việc rà soát và triển khai đối với lĩnh vực đặc thù... Triển khai chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất HĐ kịp thời cho người mua theo quy định. Tiếp tục phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp HĐĐT để tập huấn, tuyên truyền về lợi ích, cùng tháo gỡ các khó khăn về mặt giải pháp ứng dụng, chi phí chuyển đổi, sử dụng cho các cơ sở kinh doanh./.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật