Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 05/02 đến ngày 11/02/2024)

Chỉ đạo thực hiện Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư năm 2024; Chi đạo đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2024; Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc và hình thức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Sân vận động trung tâm và Nhà thi đấu đa năng thuộc Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn; Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại; Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên nấu ăn trong cơ sở giáo dục; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư chăn nuôi  lợn trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 544/VP-KT, ngày 05/02/2024) về thực hiện Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện nội dung nhiệm vụ thuộc trách nhiệm địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh có liên quan; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 31/01/2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, đường sông... để ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam, trường hợp phát hiện nhập lậu trái phép phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản vào Việt Nam; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam dẫn tới tình trạng phát sinh dịch bệnh.

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư năm 2024

UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra và ban hành Kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư năm 2024 (Quyết định số 275/QĐ-UBND, ngày 05/02/2024).

Theo đó, thành lập 03 Đoàn kiểm tra các dự án đầu tư năm 2024 trên địa bàn tỉnh, trong đó, Đoàn kiểm tra số 1 do lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản làm Trưởng đoàn, Đoàn kiểm tra số 2 do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn, Đoàn kiểm tra số 3 do Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra: hồ sơ, thủ tục đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu; hồ sơ, thủ tục và tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiến độ thực hiện tổng thể dự án, tiến độ thực hiện các nội dung công việc theo hợp đồng A - B; chất lượng công trình hoặc hạng mục công trình đã hoàn thành, việc mua sắm các thiết bị chủ yếu trong các khâu ký kết, thực hiện hợp đồng, cấp phép xây dựng; việc thực hiện vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng, tổ chức chỉ đạo thi công, giám sát kỹ thuật công trình; hồ sơ quản lý chất lượng công trình; việc lập và lưu trữ hồ sơ hoàn công, kiểm tra việc bảo hành công trình, kiểm tra việc vận hành, sử dụng công trình; việc giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư.

Các Đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra các dự án vào Báo cáo đầu tư công theo định kỳ (6 tháng, cả năm) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/5/2024 và ngày 30/11/2024.

Chi đạo đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 194/UBND-NC ngày 05/02/2024) về đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu nghiêm túc thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng VBQPPL theo nhiệm vụ được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trong trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành VBQPPL. Thường xuyên nắm bắt, rà soát các vấn đề bất cập trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; đề xuất các bộ, ngành liên quan và Văn phòng Chính phủ để chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ VBQPPL kịp thời. Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp trong xây dựng văn bản giữa cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính, cơ quan thẩm định, bảo đảm việc đề xuất các chính sách pháp luật, thủ tục hành chính cần thiết, hợp lý, hợp pháp, hiệu quả.

 Sở Tư pháp thực hiện nghiêm việc thẩm định VBQPPL, chỉ thẩm định đối với hồ sơ có đầy đủ Báo cáo đánh giá tác động chính sách, báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính theo quy định; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả công tác đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng VBQPPL theo quy định.

Thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2024

UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, cơ chế điều hành và danh mục các dự án trọng điểm năm 2024 (Quyết định số 254/QĐ-UBND, ngày 05/02/2024).

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban Thường trực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, làm Phó Trưởng ban. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

Cơ chế điều hành: về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: UBND các huyện, thành phố tập trung quyết tâm cao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2024; tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong giải phóng mặt bằng và tái định cư để tạo nên sự đồng thuận trong Nhân dân; thực hiện nhất quán chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương và chủ đầu tư, nhà đầu tư trong giải quyết các vướng mắc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng của huyện, thành phố theo dõi các dự án cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, xử lý kịp thời vướng mắc; báo cáo trực tiếp Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề cấp bách; báo cáo định kỳ tại cuộc họp chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng hằng tháng.

Danh mục dự án trọng điểm năm 2024 bao gồm 20 dự án: 05 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, 05 dự án PPP, 10 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc và hình thức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Sân vận động trung tâm và Nhà thi đấu đa năng thuộc Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc và hình thức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Sân vận động trung tâm và Nhà thi đấu đa năng thuộc Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số 289/QĐ-UBND ngày 06/02/2024). 

Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc do đồng chí Vương Hải Long, Tiến sỹ, Kiến trúc sư, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư HAU, Trưởng khoa Kiến trúc - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Nguyễn Trí Thành, Tiến sỹ, Kiến trúc sư, Phó Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư HAU, Phó Trưởng Khoa Kiến trúc - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ủy viên Hội đồng gồm đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan:  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Hội Kiến trúc sư Lạng Sơn khóa II, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn và đồng chí Hà Xuân Quang nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc có nhiệm vụ Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh vừa ban hành Công văn số 09/BCHPCTT-VP, ngày 07/02/2024 về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại.

Đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến rét đậm, rét hại tại địa phương và tình hình thực tế để thông báo, hướng dẫn kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh; hướng dẫn việc đảm bảo sức khỏe cho người dân, không không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói rét, phòng chống, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh  (tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 08/02/2024).

Định mức tiêu thụ điện, đơn giá và mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội hàng tháng, cụ thể: Định mức tiêu thụ điện hỗ trợ Mỗi hộ nghèo, hộ chính sách chỉ được hưởng một mức hỗ trợ điện tiêu thụ cho sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là: 30 kWh/hộ/tháng.

Mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội: Từ tháng 01/2024 đến tháng 6/2024: mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội là: 59.000 đồng/hộ/tháng. Từ tháng 7/2024 trở đi: mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội là: 60.000 đồng/hộ/tháng.

Đối tượng được hỗ trợ, điều kiện được hỗ trợ và phương thức hỗ trợ thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ hàng năm theo quy định.

Sở Công Thương kịp thời cung cấp các văn bản điều chỉnh mức giá bán lẻ điện sinh hoạt khi cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội bảo đảm đúng quy định trên cơ sở văn bản điều chỉnh mức giá bán lẻ điện sinh hoạt của cấp có thẩm quyền do Sở Công Thương cung cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố căn cứ mức hỗ trợ được phê duyệt tại Quyết định này rà soát, chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội từ 01/01/2024.

Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên nấu ăn trong cơ sở giáo dục

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 209/UBND-NC ngày 08/02/2024) thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên nấu ăn trong cơ sở giáo dục.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Cao Lộc tăng cường công tác tuyền truyền, tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hợp đồng nhân viên nấu ăn nhằm giúp đội ngũ nhân viên nấu ăn nắm rõ quy định về chế độ, chính sách đối với hợp đồng lao động hiện nay, khả năng ngân sách của huyện, của tỉnh; đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng để kịp thời động viên đội ngũ nhân viên nấu ăn yên tâm công tác. Chỉ đạo thực hiện ký hợp đồng lao động đối với nhân viên nấu ăn theo hình thức phù hợp với khả năng ngân sách của đơn vị; nghiên cứu xem xét cân đối bố trí nguồn kinh phí của đơn vị để bổ sung, hỗ trợ cho hợp đồng nhân viên nấu ăn; có các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội hóa góp phần hỗ trợ nhân viên nấu ăn nâng cao chế độ được hưởng, ổn định, gắn bó với công việc.

Sở Tài chính tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, tham mưu bố trí nguồn kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ lao động hợp đồng, đảm bảo phù hợp với khả năng ngân sách của tỉnh

Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên nấu ăn trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp giải quyết các kiến nghị.

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

UBND tỉnh Quyết định thành lập kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. (Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 08/02/2024). 

Ban Chỉ đạo Xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực kinh tế cửa khẩu làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm Phó Trưởng ban.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Chủ tịch UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ  tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Tham mưu, đề xuất các vấn đề trọng tâm liên quan đến phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét và quyết định. Tiến hành sơ kết, tổng kết công tác định kỳ và theo chuyên đề. Chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, các sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới liên quan, UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ; tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư chăn nuôi  lợn trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo (Công văn số 211/UBND-KT ngày 11/02/2024) về quy hoạch các khu vực phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý trong việc tiếp nhận, thẩm định, trình phê duyệt các dự án đầu tư chăn nuôi lợn trên địa bàn bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, hạn chế việc ảnh hưởng đến môi trường, hiệu quả trong sử dụng tài nguyên đất. Hướng dẫn, khuyến khích Nhà đầu tư chăn nuôi với quy mô vừa và lớn, phát triển trang trại theo hướng sản xuất hàng hoá và áp dụng công nghiệp tiên tiến, hiện đại; chăn nuôi tập trung, quy mô lớn theo hướng an toàn sinh học để kiểm soát tốt việc thực hiện các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y, đảm bảo xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường. Đôn đốc, theo dõi các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư bảo đảm tiến độ, chấp hành đúng các quy định pháp luật liên quan.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hằng năm, rà soát lại từng vị trí, khu vực quy hoạch để điều chỉnh quỹ đất nông nghiệp cho phù hợp với tình hình phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn, sát với quy mô thực hiện thực tế của từng dự án, đáp ứng được các yêu cầu về khoảng cách, mật độ trong chăn nuôi và yêu cầu về bảo vệ môi trường khi triển khai thực hiện dự án; xác định vị trí, nhu cầu sử dụng đất cho chăn nuôi lợn theo nguyên tắc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, không ảnh hưởng đến cảnh quan, tiềm năng du lịch, ngoài vùng An toàn khu (ATK), Công viên địa chất toàn cầu, bảo đảm phù hợp chỉ tiêu đất được phân bổ tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, chăn nuôi, bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các dự án đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh thực hiện theo cam kết bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Tin nổi bật