Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2024 (kỳ 1)

Ngày 13/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2024 (kỳ 1). Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Các đại biểu tham dự phiên họp

 

Tại phiên họp kỳ này, các đại biểu đã cho ý kiến vào 15 nội dung dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh do 08 cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo trình xin ý kiến về quy định về chế độ, chính sách áp dụng trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Theo đó, tại dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định tiêu chí thành lập Tổ, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, chính sách, mức hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các đại biểu cho ý kiến liên quan đến tên gọi của nghị quyết, về phạm vi điều chỉnh, mức hỗ trợ, bồi dưỡng, nguồn lực thực hiện... Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các đại biểu, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo; trong đó, cần nghiên cứu, xem xét chỉnh sửa về tên gọi của nghị quyết, quy định cụ thể số lượng thành viên và mức chi hỗ trợ thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

Đối với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, cần bồ sung việc ban hành các văn bản tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2024, chỉ đạo rà soát các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước...

Đối với dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện chương trình. Đồng chí đề nghị cơ quan chủ trì khẩn trương hoàn thiện dự thảo, trong đó, nội dung dự thảo nghị quyết cần thể hiện rõ quan điểm, mục tiêu thực hiện chương trình, về giải pháp, cần thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, phát huy tinh thần quyết tâm vươn lên của các hộ gia đình được hỗ trợ, nhấn mạnh nội dung huy động các lực lượng cùng chung tay tham gia thực hiện chương trình, công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo nguồn kinh phí được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả.

Trong chương trình, UBND tỉnh cũng đã thảo luận và thống nhất thông qua các dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025; dự kiến kế hoạch đầu tư công và kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025; quyết định bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và các huyện, thành phố kinh phí thực hiện chế độ chính sách, các nhiệm vụ phát sinh năm 2024, quy định nội dung, mức chi tổ chức giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2024 - 2025. Phiên họp cũng cho ý kiến, thống nhất thông qua dự thảo Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định về việc quản lý, thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn...

 

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết