Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 894/QĐ-UBND ngày 18/5/2024.

Theo đó, 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, gồm: Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư; Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. 02 thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc, gồm: Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện; Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.

Tổng thời gian cắt giảm của 05 thủ tục hành chính là: 59/110 ngày, đạt 53,6%, cụ thể:Cấp tỉnh cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm 29/50 ngày, đạt 58%; Cấp huyện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm 30/60 ngày, đạt 50%.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Hằng Chi


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết