Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (Công văn số 2811/VP-KGVX, ngày 06/6/2024).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đối với UBND tỉnh tại Mục 1 Công văn trên và các nội dung khác có liên quan; báo cáo UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 2354/BLĐTBXH-CATLĐ ngày 04/6/2024, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong quản lý an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt kiểm tra đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động; đánh giá, chứng nhận sản phẩm hàng hoá nhóm 2./.

Bích Diệp

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết