A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh  (tại Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 08/02/2024).

Định mức tiêu thụ điện, đơn giá và mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội hàng tháng, cụ thể: Định mức tiêu thụ điện hỗ trợ Mỗi hộ nghèo, hộ chính sách chỉ được hưởng một mức hỗ trợ điện tiêu thụ cho sinh hoạt theo quy định tại Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là: 30 kWh/hộ/tháng.

Mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội: Từ tháng 01/2024 đến tháng 6/2024: mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội là: 59.000 đồng/hộ/tháng. Từ tháng 7/2024 trở đi: mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội là: 60.000 đồng/hộ/tháng.

Đối tượng được hỗ trợ, điều kiện được hỗ trợ và phương thức hỗ trợ thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ hàng năm theo quy định.

Sở Công Thương kịp thời cung cấp các văn bản điều chỉnh mức giá bán lẻ điện sinh hoạt khi cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội bảo đảm đúng quy định trên cơ sở văn bản điều chỉnh mức giá bán lẻ điện sinh hoạt của cấp có thẩm quyền do Sở Công Thương cung cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố căn cứ mức hỗ trợ được phê duyệt tại Quyết định này rà soát, chi trả kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội từ 01/01/2024./.

Hoàng Loan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết