Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 136/KH-UBND, ngày 10/6/2024).

Mục tiêu cụ thể: hằng năm, tối thiểu 70% thanh niên được cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách, các hoạt động phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực; đến năm 2025, tối thiểu 80% cán bộ Đoàn các cấp, trong đó, 100% cán bộ Đoàn phụ trách công tác tài năng trẻ được tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ; đến năm 2030, sau khi được phát hiện tôn vinh, tối thiểu 60% tài năng trẻ được bồi dưỡng, tham gia các hoạt động chia sẻ tri thức, hỗ trợ cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tổ chức; hằng năm, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn theo dõi, cập nhật cơ sở dữ liệu tài năng trẻ của địa phương và thực hiện kết nối, phát huy hiệu quả tài năng trẻ, đến 2030, cập nhật, khai thác hiệu quả dữ liệu 100% tài năng trẻ tỉnh Lạng Sơn trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Tài năng trẻ quốc gia.

Về nhiệm vụ, giải pháp: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam; phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, hỗ trợ tài năng trẻ như tổ chức khóa đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo trẻ, tạo nguồn cán bộ trẻ trong hệ thống chính trị, tổ chức gặp gỡ động viên, tuyên dương các tài năng trẻ tiêu biểu và các tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các cơ quan tổ chức các diễn đàn, đối thoại nhằm đề xuất sửa đổi, hoàn thiện các chính sách đối với tài năng trẻ; tăng cường công tác kết nối, phát huy tài năng trẻ./.

Bích Diệp


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết