A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024 (Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 24/1/2024).

Đối tượng kiểm tra: các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các phòng, ban, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Nội dung kiểm tra: kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, tập trung kiểm tra chấp hành thời gian làm việc hành chính; chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công vụ; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt.

Phương pháp kiểm tra: kiểm tra đột xuất; kiểm tra trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại thời điểm kiểm tra và thời gian có liên quan tại cơ quan đơn vị,…

Thời gian kiểm tra: trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra công vụ của tỉnh có trách nhiệm: là Trưởng đoàn kiểm tra, chủ trì kiểm tra các cơ quan, đơn vị; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kết luận, yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Đỗ Hoạt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết