A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2024 (Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 02/02/2024).

Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ, việc tổ chức thực hiện kế hoạch VĐTC và các CTMTQG năm 2024 phải tuân thủ theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch VĐTC và vốn thực hiện CTMTQG là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2024, nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đẩy nhanh giải ngân vốn phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu giải ngân VĐTC đã đề ra, tập trung khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình, dự án, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, kiên quyết, linh hoạt trong việc điều chỉnh vốn giữa các chủ đầu tư, nhiệm vụ, dự án, nâng cao vai trò, năng lực và tinh thần trách nhiệm của các chủ đầu tư, các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện kế hoạch vốn.

Đến hết niên độ ngân sách năm 2024 phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch VĐTC, cụ thể: Đối với nhóm các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới, dự án chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch vốn năm 2024 đảm bảo giải ngân theo các mốc thời gian tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh. Đối với nhóm các dự án được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, năm 2023 sang năm 2024: trước ngày 30/6/2024 phải giải ngân đạt 60% kế hoạch; trước ngày 30/9/2024 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Toàn văn Chỉ thị xem tại đây./.

Khánh Ly


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết