Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 17/5/2024

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 17/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Đình Lập

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Thông báo trên.

Thông báo nêu rõ: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là trách nhiệm của chính quyền các địa phương, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”; chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn hành vi phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm và lực lượng tham gia bảo vệ rừng; tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ.

Thùy Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết