Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp (Công văn số 696/UBND-TTPVHCC, ngày 24/5/2024).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 407/UBND-TTPVHCC ngày 31/3/2024 của UBND tỉnh, khẩn trương rà soát, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố đầy đủ thủ tục hành chính nội bộ (TTHC) giữa UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; tập trung triển khai các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông; tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ.

Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai và đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra cải cách TTHC nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ; tập trung tham mưu triển khai thành công Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

Thùy Linh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết