A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo thực hiện Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 21/3/2024 của Văn phòng Chính phủ

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1310/VP-KGVX ngày 22/3/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thực hiện Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 21/3/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh tại điểm g Mục 2 Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 21/3/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Theo điểm g Mục 2 Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 21/3/2024 của Văn phòng Chính phủ:

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: trên cơ sở Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư, ban hành kế hoạch hành động, bảo đảm từ nay đến hết năm 2024, hoàn thành việc kiện toàn tổ chức hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi tại cơ sở.

Phân bổ nguồn lực, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách về người cao tuổi theo quy định; lồng ghép thực hiện công tác người cao tuổi trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có liên quan; tiếp tục tổ chức tốt công tác chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi nghèo, cô đơn không có người phụng dưỡng; huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại địa phương.

Đỗ Hoạt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết