Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo thực hiện Công văn số 2932/VPCP-KGVX ngày 04/5/2024 của Văn phòng Chính phủ

 

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2127/VP-KGVX, ngày 6/5/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thực hiện Công văn số 2932/VPCP-KGVX ngày 04/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025 (năm 2023).

Yêu cầu các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động -Thương binh và Xã hội, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn trên.

Theo Công văn số 2932/VPCP-KGVX ngày 04/5/2024 của Văn phòng Chính phủ:

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến chỉ đạo các bộ, cơ quan tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025 để đạt được các mục tiêu của Nghị quyết vào năm 2025; theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao xem xét, xử lý các kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại báo cáo thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

Đỗ Hoạt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết