A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 493/VP-KGVX, ngày 30/1/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Yêu cầu các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị trên.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị trên.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện những nội dung quy định tại mục 8 của Chỉ thị trên.

Chi tiết Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ xem tại đây.

Đỗ Hoạt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết