A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư chăn nuôi  lợn trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 211/UBND-KT ngày 11/02/2024 về quy hoạch các khu vực phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa, nguồn Internet

UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý trong việc tiếp nhận, thẩm định, trình phê duyệt các dự án đầu tư chăn nuôi lợn trên địa bàn bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật, hạn chế việc ảnh hưởng đến môi trường, hiệu quả trong sử dụng tài nguyên đất. Hướng dẫn, khuyến khích Nhà đầu tư chăn nuôi với quy mô vừa và lớn, phát triển trang trại theo hướng sản xuất hàng hoá và áp dụng công nghiệp tiên tiến, hiện đại; chăn nuôi tập trung, quy mô lớn theo hướng an toàn sinh học để kiểm soát tốt việc thực hiện các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y, đảm bảo xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường. Đôn đốc, theo dõi các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư bảo đảm tiến độ, chấp hành đúng các quy định pháp luật liên quan.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hằng năm, rà soát lại từng vị trí, khu vực quy hoạch để điều chỉnh quỹ đất nông nghiệp cho phù hợp với tình hình phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn, sát với quy mô thực hiện thực tế của từng dự án, đáp ứng được các yêu cầu về khoảng cách, mật độ trong chăn nuôi và yêu cầu về bảo vệ môi trường khi triển khai thực hiện dự án; xác định vị trí, nhu cầu sử dụng đất cho chăn nuôi lợn theo nguyên tắc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm, không ảnh hưởng đến cảnh quan, tiềm năng du lịch, ngoài vùng An toàn khu (ATK), Công viên địa chất toàn cầu, bảo đảm phù hợp chỉ tiêu đất được phân bổ tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, chăn nuôi, bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các dự án đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh thực hiện theo cam kết bảo vệ môi trường, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

 

Hoàng Loan


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết