Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán kinh phí trồng rừng thay thế dự án Cụm Công nghiệp Hồ Sơn 1
Số hiệu 114/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 17/01/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---