Cổng thông tin điện tử

Tỉnh Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Xây dựng Hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh
Số hiệu 660/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---